Fjæra

Startside
Fjæra
Skjell og snegler
Krepsdyr
Fisker
Maneter
Fugler
Båter
Fyr og sjømerker
Mat fra havet
Om sidene

  Stranda

Flo og fjære

Hvis du går på stranda tidlig en morgen, er stranda større enn seinere på dagen. Når stranda er stor, er det lavvann. Det kalles også fjære. Når vannet står høyt, er det høyvann eller flo.
Det er månen som gjør at vannet stiger og synker når det er flo og fjære.

Det området som ligger slik at det er under vann noen ganger og over vann andre ganger, kaller vi fjæra.

I fjæra finner vi planter og dyr som trives spesielt godt akkurat her.

Til toppen